E l  ő  h a  n  g

ÜDV AZ OLVASÓNAK!     ISTEN HOZTA A WEBMISSZIÓBA!         

EVANGÉLIKUS NAPI IGÉK:  www.lutheran.hu/z/portal/napiige   

REFORMÁTUS NAPI IGÉK:  http://www.parokia.hu/csend.php?type=1

 Az ÚR Jézus Krisztus mondja:

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem."

(János evangéliuma 14,1)

Bízd Újra Életed Krisztusra 2017-ben is!

2017 - A LUTHERI REFORMÁCIÓ KEZDETÉNEK 500. EMLÉKÉVE

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZBAN: ERŐSVÁR AMI ISTENÜNK!

Légy hídember!

Ha még nem tetted volna meg?
CSATLAKOZHATSZ ANDRÁSHOZ!
 
Kedves Hittestvérem!
Egy laikus András elfogult javaslatát, ádventi nyílt levelét olvashatod a Gyülekezet életben maradásáért; s ennek kulcsa a személyes tanítvánnyá létel és tanítvánnyá tétel, mert Jézusnak is fontos volt az "egy" életben maradása. S ebben az életmentő munkában nem nélkülözhetjük ma sem a Jézus és Péter életét összekötő hídember; András apostol - az Úr egyik első követőjének - példáját; a másik, a szemtanú János apostol evangéliumának személyes hangú híradása alapján.
Idén az egyházi év utolsó hetében, máskor az új egyházi esztendő első hetében, november 30-án ünnepeljük András apostol emléknapját. Így ő híd lehet Isten örök naptárában, az életed sorsfordulóján is; amikor átmentél a régiből az újba. Példája nyomán; még ma eldöntheted a szívedben, hogy ebben a Jézus-évben Te is csatlakozol-e Andráshoz. Mit tett ő? Élő híddá lett a testvére számára. András legfontosabb tettét így jegyzi fel a Szentírás: ?A kettő közül, akik ezt hallották (Keresztelő) Jánostól (hogy: "Íme, az Isten Báránya!") és követték őt (Jézust), András, Simon Péter testvére volt az egyik (a másik János apostol). Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást!" - (ami azt jelenti: Felkent). Odavitte Jézushoz (Pétert)" (Jn 1,40-42)
Tehát három eseményben csatlakozhatsz Andráshoz: Először; követheted Jézust, mert elfogadtad a tanúságtevők (lelkészed, szüleid, lelki testvéreid) bizonyságtételét, akik azt mondták el neked is róla, hogy Ő az Isten Báránya. Másodszor; ezt a jó hírt, az evangéliumot, és a személyes találkozás örömét rögtön elmondhatod testvéreidnek, felebarátaidnak, embertársaidnak, kezdve a hozzád legközelebb állókon. De András nem elégedett meg a személyes hitre jutás élményével és annak továbbadásával: "Megtaláltuk a Messiást!" - hanem azt szerette volna, hogy ez a csodálatos találkozás testvérének is osztályrésze legyen, ezért Jézushoz vitte őt. Nem tudjuk, hogy leleményes szeretetével ezt hogyan tette, miként lett élő híddá ennek a "férfinek" a teste-lelke; csak a végeredményt látjuk: Pétert is Jézusnál, valamint a Kőszikla névadást.
Harmadszor tehát úgy csatlakozhatsz Andráshoz, miután Jézushoz csatlakoztál, hogy életfolytatásoddal, szavaiddal, tetteiddel, imádságaiddal Jézushoz viszed először is szeretteidet. S így lehetsz Te is "hídember Andrássá", ebben az előttünk álló új egyházi évben, ahol a tanítványnak ma sincs fontosabb feladata, mint hogy bizonyságot tegyen a szívében élő meggyőződésről: Csak az élő Jézus Krisztusban való hit által van örök életem, és Ő adhat egyedül üdvösséget!
A keresztyén (=Krisztust követő) ember Jézus missziói parancsának engedelmeskedik. Ahogy András volt Péter "misszionáriusa", úgy hozzá csatlakozva, mai tanítványként, Te is képes vagy erre, mert számodra is érvényes Jézus egyértelmű kijelentése, küldő szava és biztató ígérete (a Mt 28,18?20 szerint):
ˇ        "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön." (Egyedül Ő az ÚR)
ˇ        "Menjetek el, tegyetek tanítványokká, - tanítva őket!" (Te vagy a tanító tanítvány)
ˇ        "Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Ezért nem félnek az Ő munkatársai) 
Az új advent küszöbén a "férfias" hídember névnapja is jó alkalmat kínál arra, hogy mindezek ismeretében így csatlakozhass az Újszövetség első misszionáriusához, András apostolhoz, s ehhez még külföldre sem kell utaznod! S emiatt minden bizonnyal nem az "András kereszten" kell befejezned földi életed. De előbb engedd meg, hogy életutadon hozzád is csatlakozzon Jézus, mint az emmausi tanítványokhoz. S ha felismered Őt, megértheted azt is, hogy pünkösdkor a háromezer lélek nem Péterhez csatlakozott, hanem ahhoz az élő Úr Jézushoz, akit Péter hirdetett a Szentlélek erejével. Menj el, és Te is eszerint cselekedjél!
Így valósulhat meg leghőbb imádságod a Te szolgálatod által is: "Uram, adj ébredést és újulást gyülekezetemben és egyházamban, és kezd rajtam!" Ámen - Úgy legyen!
S így (is) könyöröghetsz az Andráshoz csatlakozókért: "Ébredj, bizonyságtévő lélek! A várfalakra őrök álljanak, Kik bátran szólnak s harcra készek, Ha éj borul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerte szét Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!" (EÉ 467,1)  
Az Úr érkezését várva így kiálts: "Marana tha!" Jöjj, Uram Jézus!
 Hittestvéri üdvözlettel: Garai András <><, www.garainyh.hu

 Megjelent a HÍD Evangélikus Magazin 2008. IV. szám 18. oldalán!                  http://misszio.lutheran.hu/2007/iratmisszio/200804/thb_hid-magazin10.jpg

 WEBMISSZIO máshol is: GARAI Andris WEB Site http://www.garainyh.com Látogassa meg 72 internetes címem listáját ott! Szeretettel várom: Garai András  

http://www.garainyh.hu http://www.garainyh.eu 

A legújabb web & blog oldalam ugyanitt: http://garainyh.mindenkilapja.hu

Az ÚR mai üzenete számodra!